Watershot is now shipping from Coronado, California.